Undercover Boss

Fra programmet: «Hver dag må norske toppledere ta tøffe beslutninger som får følger for de ansatte. (…) Noen modige ledere er villige til å gå ekstra langt for å gjøre bedriften bedre.» Hvor langt er de egentlig villige til å gå? Rebell har sett på Undercover Boss Norge.


– Vi har veldig mange dyktige mennesker rundt om i organisasjonen vår. De trenger å komme på samme banehalvdel som oss. Slik at de kan få lov til å komme ut med sine meninger.
Tor Linge, Formatdirektør i Rimi.– Jeg tenkte på det når jeg var der nede, at alle som jobber i ledelsen på Norwegian burde vært utplassert sånn som det der, og gjøre noe sånt for å treffe folk og gjøre jobben fysisk og ja, se hva som egentlig skjer.
Hans Petter Aanby, Direktør for IT og forretningsutvikling i Norwegian.


Om fritidsklubber: – Utfordringa er jo at dette er ikke et lovpålagt tilbud. Dette er et tilbud som kanskje står i faresonen noen ganger når en er ute med sparekniven. Og det tenker jeg, at jeg har fått et blikk for det tilbudet her som gjør at jeg ser betydningen og viktigheten av det. Og det er lurt å ha med seg når en skal ut i neste kuttprosess.
Unni Skaar, Rådmann i Sarpsborg kommune.

– Samtidig så ser jeg at det er jo der ute som de vet best hvordan de skal løse utfordringene.
Unni Skaar, Rådmann i Sarpsborg kommune.


– Æ har en forankring no i virkelighetens verden.
Ola H. Strand, Administrerende Direktør i Coop Norge SA.
– Mitt forslag til konsernledelsen, det er at vi minimum to dager i året, hver av oss, jobber på gølvet.
Leif Johan Øverland, Konserndirektør i Fjord 1.
– Her sier topplederne rett ut det vi alltid har sagt: Folk veit best.
De som rammes av beslutninger og de som driver produksjonen rundt, er også de som er best i stand til å styre. I Undercover Boss er det aldri slik at de som jobber der får kontrollen. De får kun mindre gaver og innimellom små forfremmelser. Det å sende ledelsen på gølvet er en omvei. Folk må få velge sin egen sjef og kaste ubrukelige politikere.
Det er kun en ting som hjelper, det er sosialistisk folkestyre.

Audun Ulvsønn Nyheim, faglig ansvarlig i Rød Ungdom.

Vist 320 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder