Mythbusters: Fagorganisering og arbeidsliv

Det finnes mange myter om organisering og dine rettigheter som arbeider. Rebell stikker hull på noen av de største her!

«Å FAGORGANISERE SEG ER NOE MAN DREIV MED PÅ 50-TALLET
25% av alle lønnstakere er organisert i LO. Medlemstallet har aldri vært høyere enn nå. 115.000 under 30 år er organisert i LO. Når du er organisert og blir pålagt andre oppgaver enn det som er avtalt, ikke får utbetalt lønn, blir usaklig oppsagt eller har andre problemer med arbeidsgiveren, kan du få hjelp av din arbeidstakerorganisasjon. Det er hverken uvanlig eller uklokt å fagorganisere seg i 2011. MYTH BUSTED!

«INGEN VITS I Å ORGANISERE SEG HVIS MAN BARE JOBBER DELTID»
Det er bare hvis du fagorganiserer deg og får tariffavtale at du har krav på natt-og helgetillegg. Uten tariffavtale har du bare rett til fri med lønn på 1. og 17. mai, med tariff har du rett til fri med lønn på alle «røde» dager. Mye av det du kan oppnå gjennom å fagorganisere deg er altså ting som kan være ekstra viktig for folk som jobber deltid. MYTH BUSTED!

«SJEFEN MIN HAR LOV TIL Å VÆRE SÅ KJIP SOM HAN VIL»
Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på jobben. Det bør du gjøre hvis du opplever problemer på din arbeidsplass. Hvis du er fagorganisert og det er en tillitsvalgt på din arbeidsplass kan du ta kontakt med vedkommende, hvis ikke kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet. Dette kan du også gjøre anonymt. De kan besøke arbeidsplassen, gjøre undersøkelser og komme med pålegg til arbeidsgiver. Så sjøl om mange sjefer oppfører seg kjipt, er det altså i det minste en risiko for at det kan straffe seg for dem. MYTH BUSTED!

«ARBEIDERPARTIET ER ET ARBEIDERPARTI»
«Vi beklager at Regjeringen har valgt å innføre EUs tjenestedirektiv i Norge.» Dette vedtok LO på sin forrige kongress, som en reaksjon på at Arbeiderpartiet sto i spissen for å ta tjenestedirektivet, et direktiv som vil føre til dårligere vilkår for norske arbeidere, inn i EØS-avtalen. Arbeiderpartiet ved fornyingsminister Rigmor Aasrud har også lagt sekstimersdagen død, en arbeidstidsreform som kan gjøre underverker for retten til heltidsarbeid og likelønn, forsøk viste at sekstimersdag «faktisk kan bidra til å utsette pensjonsalderen, men først og fremst at den er bra for trivsel og helse.» Arbeiderpartiet het inntil nylig Det Norske Arbeiderparti, men fjernet på sist landsmøte «Det norske» fra partinavnet. Mye tyder på at det er den andre delen av navnet som er mest villedende.
MYTH BUSTED!

«HVIS MAN VIL HA ARBEIDERSTYRTE BEDRIFTER ER DET BARE Å STARTE EN»
Når Heismontørenes fagforening kjøpte bedriften Nor Heis Oslo som var en av svært få norske bedrifter som har hatt en fagforening som eier, ville ingen banker ta i bedriften med ildtang. Handelsbanken sa at de ikke ville låne ut penger til slike foretak av politiske grunner. De fikk låne penger av Landsbanken, som den gang var tilknytta LO, men vilkåra var mye strengere enn for vanlige bedrifter. Problemene med finansiering gjorde at bedriften kom under et voldsomt press som var medvirkende til at de ikke kunne drive i lengden. MYTH BUSTED!

«SJEFEN HAR RETT TIL Å NEKTE OSS Å VÆRE MED Å BESTEMME»
I bedrifter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med de tillitsvalgte. Alle selskaper med flere enn 30 ansatte har krav på representasjon i styret på mellom ett styremedlem og en tredel av styrets medlemmer. Noen rettigheter eksisterer altså, men de gjelder ikke for små bedrifter. Man kan også stille spørsmål om hvor mye man er med å bestemme hvis man er konsekvent i mindretall.
MYTH PLAUSIBLE!

Vist 269 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder