Viser arkivet for stikkord lossommerpatrulje

25 år med LOs sommerpatrulje

«Her har vi ikke levert skattekort eller frikort, vi har ingen arbeidskontrakt, lønna på 25 kroner i timen får vi utlevert fra kassa etter endt arbeidsdag». «Sjefen min fyller bensin på bilen min for overtiden jeg jobber».

Mange tusen ungdommer har sitt første møte med arbeidslivet gjennom en sommerjobb. På skolen får du lite eller ingen opplæring i spillereglene for arbeidslivet. Mye oppleves nytt, og ungdom tror ofte at arbeidsgiver er en ufeilbarlig autoritet. Det å stå på krava når du har fått din første sommerjobb er ofte vanskelig og mange kvier seg for å gjøre det.

I løpet av årets sommerpatrulje har LO besøkt rundt 5000 norske bedrifter. Under disse besøkene ble det avdekket lovbrudd på 16,2 prosent av arbeidsplassene. Vi må selvfølgelig se det positive i det at arbeidsforholda har blitt bedre sammenliknet med hvordan det var for 25 år siden, men vi har fortsatt områder i 2010 der vi har avdekket 50 prosent lovbrudd. Dette er helt uholdbart.

Det snakkes mye om at dagens ungdom er noen slabbedasker, men jammen har vi noen slabbedasker til arbeidsgivere også. Til dere kjære arbeidsgivere: Vis respekt for ungdom som arbeider for dere! Tenk gjennom hvordan dere tar imot unge arbeidstakere, sett av tid til opplæring i rettigheter og plikter og få på plass en skikkelig arbeidskontrakt ved starten av arbeidsforholdet, så blir det færre slabbedasker!

Det flotte med LOs sommerpatrulje er hvordan mange hundre ungdommer fra ulike forbund gjør en formidabel innsats for andre ungdommer i sommerjobb. Mange lovbrudd blir ordnet opp på stedet av våre utsendte, og vi opplever mye positive tilbakemeldinger, også fra arbeidsgivere som ønsker å ha ryddige arbeidsforhold, men som ikke veit at det kreves en arbeidskontrakt også for sommervikarer.

Nå er det viktige etterarbeidet etter sommerpatruljen i gang for fullt. De varslede og anmeldte bedriftene vil bli tatt hånd om av etatene, men forbunda har også i oppgave å følge opp bedrifter med tariffavtale der vi også avdekker lovbrudd.

I LO er vi veldig stolte av sommerpatruljen. Det er et ekstra viktig tiltak fordi vi hjelper ungdom uansett om de er organisert eller ikke. Men vi erfarer at de som er organisert står mye sterkere og har et større apparat rundt seg når det behøves. Det er også stor vilje til å organisere seg blant de som blir besøkt. Gjennom LOs elev- og studentmedlemskap får mange unge en god forsikring i arbeidslivet.

LOs sommerpatrulje vil være viktig også i framtida. Vi skal jobbe videre for at ungdom skal få arbeidsavtaler, for å bekjempe svart arbeid og sosial dumping. Vi skal ta tak i nye utfordringer og stå på for et bedre arbeidsliv. Til slutt vil jeg takke alle ungdommer som bidrar til at vi kan gjennomføre LOs sommerpatrulje. Dere gjør en kjempejobb!

Bla gjennom hele Rebell 01/2010 her.

Tekstene fra Rebell 01/2010 legges ut fortløpende her.