Viser arkivet for stikkord nepal

Nepals unge revolusjon

Etter Sojvetunionen og Berlinmurens fall ble sosialismen erklært død og begravet. Revolusjonenes tid var forbi. Det fattige fjellandet Nepal vitner om en annen virkelighet enn den vi møter i skolebøkene. Rebell har møtt Uma Bhujel fra Young Communist League (YCL) som forteller om ungdommens rolle i den nepalesiske revolusjonen.

Les mer…