Viser arkivet for stikkord sex

IMPERIALISME: ~is'me -n politikk som går ut på å skaffe seg kolonier og utnytte deres ressurser; aggressiv maktpolitikk

Det er stor avstand mellom Norge og Afghanistan. Afghanistan ligger mange tusen kilometer unna Norge. Norge er et av verdens rikeste land, Afghanistan et av verdens fattigste.

Samtidig har en tredjedel av de norske soldatene som har blitt drept i krigen i Afghanistan til nå vært enten 21 eller 22 år. Det dør norske gutter i Afghanistan som er på min alder. Det gjør at krigen i Afghanistan føles mye nærmere.

Svært mange i Norge har nå familie eller venner som er i krig i Afghanistan. Enkelte kjenner noen som ikke har overlevd den. For dem er krigen enda nærmere.

Er det oss mot dem? Når personer som er så nærme oss kriger mot noen som er langt unna kan det lett bli framstilt og oppfatta som «oss» mot «dem». Siviliserte mot barbarer. Demokratiske krefter mot terrorister. I virkeligheten er det annerledes.

Norske politikere sender oss i krig for å støtte USA og NATO. Norske politikere støtter innsettinga av krigsforbrytere og korrupte politikere i det afghanske parlamentet. Alle disse tjener på krigen.
Befolkninga i Afghanistan får det verre av krigen. Norske gutter dør for politikernes prestisje i en krig som er feil. En krig et flertall av den norske befolkninga er mot. Penger som kunne vært brukt på gjenoppbygging av Afghanistan og på velferd blir brukt på bomber. Vi taper på krigen.

Det er afghanske krigsherrer og de krigshissende politikerne i Vesten som er barbarene her. Taliban og det amerikanske militæret skaper begge mer terror. Derfor må vi alliere oss med de kreftene i Afghanistan som jobber for fred og demokrati. Det første vi må gjøre er å hente soldatene hjem.

VI har de samme interessene som folk i Afghanistan. Det politikerne kaller «våre interesser», betyr i virkeligheten å tvinge vestlige politikeres syn nedover hodene på folk og kalle det for demokrati, i tillegg til å få kontroll over viktige ressurser for å drive business. Afghanistan har nemlig såkalt «viktig geo-strategisk beliggenhet» fordi landet binder de forskjellige delene av sentral-Asia sammen. Dette er områder hvor det finnes mye olje og gass.

Imperialisme er et ord vi stort sett får høre i historietimen på skolen, men det som foregår i Afghanistan viser at det er like aktuelt å snakke om imperialisme i dag.

Krig eller sex? Sånn helt til slutt: I det siste har det kommet fram at norske soldater i Afghanistan synes det er bedre å krige enn å ha sex. Det var nok ikke akkurat det hippiebevegelsen så for seg når de på 60-tallet lanserte slagordet «Make love not war!»

Fredrik

Bla gjennom hele Rebell 02/2010 her.

Innholdet fra Rebell 02/2010 legges ut fortløpende her.